สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สัมมนาสรุปผลและแนวทางพัฒนา

สัมมนาสรุปผลและแนวทางพัฒนา วันนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและแนวทางพัฒนา” เพื่อให้นักศึกษาที่กลับจากการฝึกงานนำเสนอผลการทำงาน และบอกถึงปัญหา อุปสรรคที่พบระหว่างการฝึกงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ มุมมอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปแก้ไข ปรับปรุง เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษารุ่นต่อไป ณ ห้อง 4304 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา #CDTC ปภาภรณ์/ข่าว 16/05/60gal TK5Zg6OwkT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dDid2wujog สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L8WMgPCGeN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gUPw2ePHi8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a6PIOj2wYf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WK5jhRDuoh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6gsYG9yXub สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UR5v0Pge5B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8ZJi76AfHo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n9D6sLd20V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 25LG0zGV7D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8XKSwmTUBA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8UIBSpKrme สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pmTfZb458G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pDf7piF3iq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pIQChO6WB7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HSJtcew9te สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UURqGAhlDj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2OEl1HRw0g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fLnU6pBYVC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mvmlOhul7D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4VarmTkapW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rILK9dVZqy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c4YtXGMjc0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dgiihV9FXw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CQKyC0oeHC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2u41CQo1ne สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CoUI70llMc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MZOHAtG4BB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2UTldagmQd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3BzCZYkRcQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G9Wq2sMVnn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gcX5UMpXjn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AzMjv2XeIy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TLEUNZUyXa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UzB8JKdflo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9FC73SsW2R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TWXoglT9oj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IjmqITNwCK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal plOeogKsuF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7Ka8nh7BNs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CD9sabGZSY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yGujnvT3q0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rfQAH0Lo0D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pwr47tWQ15 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YyVAFYt7Vw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PMkopkmJbz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OXzooHRewd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l3F9tf4nMP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Sj8vnyIVF0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UDL6PSXdJJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 766OgnmuGg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IJ05D6uf4q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kV0pehgRLF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cRO3rw4dU5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cnea84wBav สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AgvLIRE314 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YUj4Izs549 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WhgTIilveJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JAb4YAolkA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YbIWgDIFB1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4mTNQ52mfv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tZdyYtFM0Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DZ6J6CdMRC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y066wuFepk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wU12l0LXfR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IQirsbQcCc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RieuoGfCJg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี