สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงช็อปช่าง รุ่น 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTC) นำนักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานทักษะวิชาชีพงานช่าง รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความรู้พื้นฐานงานช่าง สู้งานหนัก ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ณ โรงเรียนพระดาบส ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2560 ปภาภรณ์/ข่าว 29/05/60gal jk2VnPeLW6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal stwRRfwuR0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IHzBa8toVV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5KMHKbFYEj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9znyZLdAt2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pKIVCAa842 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5kC3Mjo6SG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PyHXbzGpCy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UW7DRJe2Ri สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iNaYN0Lpvn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ulpqoEAHPO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal opLznzz9Y4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal toV2fajaeI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TVzQegV4p8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 40SszSeMsH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ORBZoYesDL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UtXsGkkyiq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี