สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบของขวัญสื่อมวลชน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มอบกระเช้าของขวัญหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน และเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง 66ปี 25 มิถุนายน 2560 ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าว 23/06/60

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี