สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบของขวัญสื่อมวลชน

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์ข่าวสด ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 29 ปี ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด กรุงเทพฯgal TEFAIsp2yZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี