สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการให้ความรู้ เพื่อปรับพฤติกรรมทางการเงิน (Financial Literacy Lab Experiment) ประจำปี 2560 ปภาภรณ์/ข่าว 22/06/60

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี