สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาจัดอบรม ครู อาจารย์ และบุคลากรทั่วไป เข้าอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom” ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (4302) ชั้น 3 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 28/06/60gal gzIJ5GFyS9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9KyyykFq6L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ISbLkg0jl6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2oCSIrt79A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HL2s5fY46E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ImY6Tf2Kbp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FN9Q9ZjKgZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uolpdQS91A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i46TVAI5ng สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lelo74PBcY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7nTHwCi3bS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vZwoH3006c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cf3BK4Tv9W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hdQkOAoH6y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal palKysPo31 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p5KjcwZQFe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal baKwzYnr7o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6saQYJPmbX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YsBQtOaNyD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wVov1iL43W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hmoOL6RM6Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YZU7MFE8f7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bRLlIVk1FB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sCHhherdLU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0L3aC2Uso6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NmR0dkjKsb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tLPEw9Vwtg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DrUOvsVaI7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1JNnlZMItA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EyamQsAhGl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JFBcPzKYhA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี