สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในการพัฒนาการเรียนรู้ โดยมี ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น ณ ห้อง 4313 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์/ข่าว
28/06/60gal 6N7ddTXiBe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cBF56NswqM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AHZJc5YvDK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jryrFMkC4V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 90eWHND1OR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5I2uJ87GzB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal huGMXOTs9f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ycluffCZDr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l3szTDtw7Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5QiaoIr17e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dr8FVRO3yn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G4t2Zpsalp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b1CE3B4wLq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sOksbHvHhB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6wTv8mpDkL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WpR44MWTQv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V7zyvtYWeF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eymV19b3RZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0s0mn2wz6n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eYNGyHj1er สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IqW2T7KoP2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hJeQaTCuwH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hdoBtUuYlF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lzp06CXqtV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hgfwdWjQX8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B7NXB2ce2Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q08v5fiyLI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1DlUVqbWXt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZUSi4g0wh8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี