สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมหารือผู้บริหาร Loxley

รศ.ดร. อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือความร่วมมือการฝึกปฏิบัติสหกิจนักศึกษา กับคุณสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณอชิระ เล็กยิ้ม ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณ ชูชาติ วิเศษจินดาวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ปภาภรณ์/ข่าว 26/06/60gal sjPzmWu0BN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mJXBKhzZjJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5pf1kYf19B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BQotFckeyy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ULFIsomDH4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1WVUIeHblw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b9n0JKXdKy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bmSMiMt7Pi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1ulpX0Ciea สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K5AWTGO2PN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jPCsJklVBe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BEv1t5b2Dy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aadGbHMnJp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2ROPIfdTwy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R52GHl35Ko สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ch736UDFjb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V69THTbhTu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี