สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรม Chitralada mini FBM

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจอาหาร “Chitralada Mini FBM” ซึ่งมีผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เจ้าของธุรกิจอาหาร และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วม โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี จากวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล บรรยายในหัวข้อ “How Technology Will Change the Future of Business ” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist and Sustainability Advisor บริษัทที่ปรึกษาแบรนด์บีอิ้งจำกัด บรรยายในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนด้วยความพอเพียง” วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี