สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือทวิภาคี

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อุปนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ดร.สันทนีย์ ผาสุข ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมหารือความร่วมมือทวิภาคีกับนาย นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในการส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ศึกษาดูงาน และทุนการศึกษา ณ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จ.ปทุมธานี ปภาภรณ์/ข่าว 28/06/60gal jucjCvmw9d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hdbJ57vEoe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6doCLsjDdd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HKJ1DfTc4U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mWNQ1ESWwU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k683eO46lF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gLkvyyMGwJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cS47R6zFQd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1FCPNU4jbH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SJO0DWNdVz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal llPwJrtFhF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7XQnVCq8iF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L2zv3cKWpP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m2E406puVg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hCTTUdy1Y9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1IO8ifvhCF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fB6zqnZn93 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal clbD49EbqU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L9IYsktORC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RiDyaj9gyM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dtgfUpNd4f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dc671kLGLd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2zgYM2cFfR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b36AGS3Zvg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yS6mSk9n2I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OeJeO8sWUD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RT7U8NAYLW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tbF7gGdFa9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LOLtMhsMNz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3jrDSLu8jZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IjNd2Gu7lz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal weKV0utKEP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KbrSVLyhJo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EArKWk56H8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KHcaEAhEZN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yI4ONwnYif สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mlc3y6qSWj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal trKyzBE8gu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vzi1HqaSa5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uJu7hFrqVZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J42CydwGgn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal joES5d3Jzs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IDWdLeSdEO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J66S9kGer2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q6Z7i3TDRc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X8vITh4E4t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2v2fGGQXlP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YlqJX16hf7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zDpCv8Kwv3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r5tPdDErsq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JabnCWVQbB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aJ6888aJV9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G52RI71njs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CGyTVsjIGn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AJn8aOeOL0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AHNGitzls4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jqBikE6LAk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y0rgNEDDf6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nZpA2XGtQD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GrHNcnPBs0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m3HdTnkQSH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GjStaT83QE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qVHDVi2aKl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XlOriJSzKp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fjN0eNuIy9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dgVZ1rNJE6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vh6LF2o5aG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nqPU7kfrtc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G5fNdg7YWT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SyyHybDmpy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9lcSA112XW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q19SCHCEoe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZMGSGB5eD4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gE65zdqOET สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8gnjg6OfTH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OwYo22BMY1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wBqApd7Mbq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6Qb0IvZNSI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal smQQG7WvmP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9Vf5szbMSY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZHZT3OrVdA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ND6qFDY68u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kVLKwOIciz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QMd0BoesiR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CQRmpl3gRU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T9lHnnoSvJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nqgc3LlOiQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sIKCBnjd1I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 19u4R1VR1y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MOt8vRwUK1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RQKytGRwRB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WMIYvZZw6t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal crTRjZ5nJE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี