สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนามไฟฟ้าในงานอาหารและสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนามไฟฟ้าในงานอาหารและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานภาคอุตสาหกรรมอาหารและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการการผลิตผ่านการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 4305 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-280-0551 ต่อ 3245 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ปภาภรณ์/ข่าวgal 5icJcCnXn3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QoK50Rk1ku สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yrRrz04oKI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LA2qySUm2d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J2OwIQ0iuf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j4CyhJZ7eo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y8MF2uAEfR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fQ4uJFB0y5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8L4KkmuktJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a7mHcmMage สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kimcbj6Pfc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KW6THUCLhc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PkFYPuOajW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mnSTWTDV6I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal INwz0KZd4N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DJHCSphmoQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ap0f9kBDE4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JgP6X2sKdJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zo8ZDikfVZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9SeB6f1ta9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1ofd7rPvod สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kMQceqcjOX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9lETqELLF6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bYeSB7hTtF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gi8uOQlP8Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3DT88DOKDn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี