สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำวิทยาลัยฯ และหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแก่สถาบันการศึกษาอาจารย์ และนักเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 6 -7 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ปภาภรณ์/ข่าว 06/07/60สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HlLUdAeAoz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7nhUjQUREu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v7faob94Sm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LTPYw1uSOh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nmPckmePe2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HZKZT4QNVu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MDaVipKeWr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5eQmGfiR0a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YQRuZcflws สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iIw9lKljdm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H3baP42N7Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ugdDbvmMNT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DwEtGicUMK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 61FgWYGGdD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N1QCebYs0d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี