สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แห่เทียนพรรษา

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อุปนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)ร่วมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ปภาภรณ์/ข่าว 06/07/60gal dZtm5Uf1jh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oW64qA131b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2sru3C1Xyh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dLDjdnPWiS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 42YChgfrNT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SNz1jFeo2A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UZPTtB8cCQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uUNU7zFs5V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HqZwjs8sFK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A9wamac5jg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal paoilUJKgU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8vSbwrplaw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5Pfpog9yjX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal COUEsU7FDz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal epV1j2AYuF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8LE7iYAqqf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yzpcMLkwg2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KwsTSbTwcN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 019eTHp84Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dl6sKvIU31 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iphLi9XbG9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4vVeJPW9X0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sJnmnPguvU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f7Ph7oC4yn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bIFttXDq9j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VBr6RihUmd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EPEcl7KuIy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kr1ZzkX9Ln สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sXkz1K92Oa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wqdrrwu1vZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ac86rSVo1T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OybfQb24VA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ebMy4zg8y3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UDfhZC7g7D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1pIsTM5VJD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vObk6iJInh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UC8lI0D0U0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nBkTMH3ZNn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี