สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

อบรม Chitralada mini FBM

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจอาหาร “Chitralada Mini FBM” ซึ่งมีเจ้าของธุรกิจอาหาร บุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วม โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “การตลาดสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อความยั่งยืน ” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณอักษรินทร์ มงคล ประธานกรรมการบริหาร A1 Marketing บรรยายในหัวข้อ “Digital Marketing ” วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 18/07/60

ระดับปริญญาตรี