สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรม Chitralada mini FBM

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจอาหาร “Chitralada Mini FBM” ซึ่งมีเจ้าของธุรกิจอาหาร บุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วม โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.เอกก์ ภทรธนกุล จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “Service Marketing” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “Consumer Insight” วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 18/07/60

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี