สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญอบรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยงจากทฤษฎี…สู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง มุ่งหวังให้นำความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อขจัดความเสี่ยงด้านต่างๆโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นวิทยากรรับเชิญ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. น. ณ ห้อง 4308 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์/ข่าว
23/06/60gal dwUUbXgmQO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aNg7qCoRHq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5yYCUHA1jq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T2q54ODyhN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KbGG0Iqz5V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kDO0kOIKoN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w0TN7jqwb7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8Qq1Dyl45w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3DQKlr6Cnv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SHgnavOHko สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9BwlJY7BP6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hz8XXisLZM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WSH4QEnipm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qgV7mqu4NC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p08jUjhaF7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YP7mGBRLCQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sBoQuv51ZC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gzHHAlgVpm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XPgsFwRcmh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OmWCmhr41P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z8G6umHm8k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CJc7rMSRYU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pOuIALqc1j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2HMOU3A9oA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eziMgHCgSC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี