สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดลา (สายวิชาชีพ) และ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ร่วมเปิดโครงการ Learning Express 2017 โดยรศ.ดร คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือของทั้ง 3 สถาบันในการสร้างเยาวชนนักคิดบนพื้นฐาน Design Thinking เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกันสร้างนวัตกรรมชุมชน ผ่านการลงพื้นที่จริง ฝึกวิธีคิดอย่างนักออกแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและกลยุทธ์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว
11/09/60gal 83JXHOeh1N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RO1P2jJhdK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal flLEo2Kgy6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FWSLq0fXS0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e6L0Y2ru2M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eYQWX0C6ck สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VYazEyQwlN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vhhaVN03Qz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lvOD4gAdz3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SZNSCGWJSP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f1HZaG8bIe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QkSRaVbUdo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iQseHTiDyV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8LF2MjAmCk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VnJFZf2iI8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p66a75czAf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FlZDS47cS0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HNJ9Y9015W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3IrbpR3WWj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PEKCwmis6b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v87WpqnXN7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iHBL3Mgz7Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t1ZWfGQyko สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3RT0EyAiJ3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YTXNEAEbs4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pShzrW8ist สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TYthgGsnLL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5YLn8Ha8K1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vdhuawa04u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KhWQr3WECw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lXnhcb74jr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kko3h5RvmS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n8VeNQS8kO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nAofsybDso สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HF1s2a9djT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 27kVSKV8IN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kIslbvwkIP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี