สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะนำ แนะแนว วิทยาลัยฯ

ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมแนะนำวิทยาลัยฯ และแนะแนวหลักสูตร ในงาน “การเตรียมรับมือระบบ TCAS และแนวทางศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่น่าสนใจ” วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ปภาภรณ์/ข่าว
11/09/60gal 7u6S2iUPA5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BasyV1Usvd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dzzjg5kDo4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6FodoXdbLV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6Hjldo9Stq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal byFb439KuH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ACQlBKvCQ6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VldpFINRvI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fXveZ1eDbg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b2b2qiGjgQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v0eXy9ZtCv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3EjZoMUXBD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal InWdCWeQAq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ayHKSYPcBe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FsplEuoNeT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g7fv5NF4hh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6DKYT915BA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZPf6HhpC7Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1C5nf7BPZ2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ewp3JN0XYL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uYsfwwm271 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jBRgp2brzD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QvY4UEMIvi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nPRo6ETY9m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Is6Hw1mjJS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AXuIv2rN6N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oj3AluS2N9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VKKbRssg5A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VhlC1eARqc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gNXc0z9epK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 93oEMUHeHO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TtBiPgMe41 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี