สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากประเทศเยอรมัน

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ให้การต้อนรับ Mr.Jan Scheer Deputy Head of Mission and Head of Economic Department, the Embassy of the Federal Republic of Germany in Bangkok พร้อมคณะจากสถานทูตและ Mr. Axel Brauer ประธานบริษัท เบราเออร์ โฮลดิ้ง จำกัด และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และร่วมหารือแนวทางความร่วมมือช่วยเหลือด้านการศึกษาวิชาชีพ ในวันที่ 1 กันยายน 2560gal hH9J0D4PGb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s4i8q2OqRj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UB3qRqLint สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7DyeF3e9r7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TaMl6I1jVI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3cGcFcK689 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7LAYh8BXWK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iFgOpXrSHo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jOolw9BGpv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pasWWFcdG4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4kvbUvyL4h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IZmvPrSv58 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jaMP5nGDfZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sepuTOKXaZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p9cHhDK54B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1burGofrmp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7nPbOGCAZZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lGg4Nafvte สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wyT5My80IA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WiS21hXfJg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6p6z0nRyIi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NiritlO26T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rlQLqBoOUB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RnYbOPSId6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YlvKHCsJWo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yClVEFyPB9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UBOIBdf8H7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4MkqRGTod5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal smm2kDaWB7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal etQvyDGN9a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7Y1FPu2ny0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OfQHkDgtDZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gSnRPW39Ib สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CrwgmkrXHU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vUfSIy4lJY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HJ5IoVdrjM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VD2Fog4leA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c1FmKGZOvF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g8J6TaIiYC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 41JLepXYw6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZdFmIvNB0T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal orj5LDnidN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CLW07saI9z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P6nNibDbTQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qU1LPGrov3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี