สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดย ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิการบดีท่านแรก เป็นประธานในพิธีไหว้ครู แจกเกียรติบัตรแก่นักศึกษา และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้ และร่วมเจิมหน้าผากเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว
14/09/60gal IicLV8foGj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 19EHsJtu2p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gR8aoEjV57 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RE7GASZcuJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EwK0mfiTnN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PIOvQz77A8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ylz6AsQXCH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tCoLArIqBf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aXIn63UmI8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wbIEl6iF2o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Z6lBs3TYk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b2mZHOAY7j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B6Fm62BpVZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ee99fJ0nEQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rMc99jd4FV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal upgTaQkShW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S2ngmkAtyb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ckGj5M2iVE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HZgql8jZdg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZdOWLiBBK5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bs9aK05rP4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KpuWpkpgsg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oFEAEh7KrI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3U22CboFWd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2pd2LBbGr8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1pBfsnRD4i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NyyWIiXOJN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S121bhLbFp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Kav0AQ8UQm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UNkCWf1TJo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kFcZgQhnAI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cO0fQbwBnb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a9Bz7yrPZP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EK7K5Id9Cb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l4nkXj6dBD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oMOEsAgiId สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MNiCmIivg6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VZG7LCg00W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jfpXXSHqnJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NRc0QsQ7Qr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lQYhRVGOYL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KO0mn8VPXU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eXXRFS6Ab0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8IJlSSE5Wk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QW3CVtty4u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6iAAf0VEhn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kTYI9l3KOB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal flwNPMAw2A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GRCIUfUiUQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5BMZqQCA0N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZTZSWMghww สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Uw6uDHXuEz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cKBjfe0dIE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QwgEWHDcsv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MUH9UpXun5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SbT2NnlJgw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zPlPuhw8uZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 04TP4Daaao สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี