สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความมือทางวิชาการ

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจกับสถานประกอบการ กับ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 18/09/60gal 9XA7wS1Xtk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gi2XR9PliE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jdc2WRjpgK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V9XCJkPoAl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sfniVTvpDC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uMHnv4Ti56 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FPGeAkd5lu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L0Do4rn7q8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 86jIFhtorC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SZHAmdFgvK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zz1DBU1WDN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p4Q5iqpvvK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WIPGvctK6l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2QoiqKmiuU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f7SImwN0cq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3gD1TnlIMW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UhHLmZbMuH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mfXzhUrBjH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mlyKEZu1hY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี