สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธาน ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ จิตรลดาเรียนคู่งาน-งานคู่เรียน กับ คุณธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับแนวทางการหารือความร่วมมือทางวิชาการทางวิทยาลัยฯ ได้กำหนดแนวทาง ดังนี้ คือ การรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท การส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้ามาเพิ่มพูนความรู้ที่วิทยาลัย และยังปฏิบัติงานที่บริษัท และการคัดเลือกนักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท ปภาภรณ์/ข่าว 19/09/60gal U36IN4TSOe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4wNKYb4JlT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qk8R1daS7O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HXjZrd7R6Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BSV7NtqNWB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u3bgFP8934 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WkMBESueVs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OQvVyj0sbO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E6rH4iRUD9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vwu9UyBhF1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WAIWegX5ZR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H3GoPWZAd3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B9Ej5SA3Yz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MvitU8pTID สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal INHMfAKg41 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vG0Ey1RITY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z6pWolQTKt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี