สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2560 บริเวณหน้าอาคาร 604 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว
11/10/60gal oHj9E3yLwq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hjOCZQLKv3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S7Y8JlwzGy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XUgjRVvBo5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uYppTMEyJt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal csHT6GLnjG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Chhf9aAyvO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ThzDRjgybm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9IjRfpj71k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EcCAIToLMz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oi4ImbQVJ4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1UyjaHtKgY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r8DRTkokeP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9vkzDPPaBu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LKs5T78rTF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J2PqWV7Hir สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zEj0byMcTL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MPn28eYDPm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nUlnhmgpN0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pRKWKp7sSs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ejfBmoQk2G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6EJzJDHS5A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 45VVmeEXPW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4BHDZRgDU1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ILnd2GXHhN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WrugiJFBQH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yWmXFbJsAA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ahVvgO3TaV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PC8Ulu5bpO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HMlf5vXzgd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D20n0S7qKq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ro4LHRaD75 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HLIwcEskmL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HGRhjIAAhL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pejjNpVfUj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WvTz5Csuoe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal okrwfM1kYq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9eJYSKqSig สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gjPD0r0yQ8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี