สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีสื่อมวลชน ในวันครบรอบวันก่อตั้ง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี วันที่ 6 ตุลาคม 2560 โดยมีคุณเฉลา กาญจนา บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ รับมอบของที่ระลึก ณ อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ปภาภรณ์ 09/10/60

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี