สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สติ๊กเกอร์ไลน์สร้างรายได้

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดสัมมนาในหัวข้อ สติ๊กเกอร์ไลน์สร้างรายได้ โดยมี อาจารย์ฐานิสร์ ภูมัย เป็นวิทยากรพิเศษ สำหรับเนื้อหาในการสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 เรื่องคือ ทำอย่างไรสติ๊กเกอร์ไลน์ถึงขายดี และมือใหม่หัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 18/10/60gal kSgboVCcru สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4kgjEAqscI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5qrfZqPrI2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rQABpSjDWW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O7oDEd6Lt3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PYz5uhKVCC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HaylzjPrey สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WjRvFqOvS3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AbVpzFLTsT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DS9yhIe3CG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fvOwPt6fWj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sdfjk6OCiY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XnayYzridn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี