สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สักการะพระบรมศพ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมโกศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ระหว่างวันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ปภาภรณ์/ข่าว 28/08/60gal jKUSKRZqAi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal unFGimINgt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ABc61I1Y3S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ORhf6wj7Sh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gyPAQa2DOC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yXuHPSX0eU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nv88EL7Ucb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gQy0X7FIjj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 65qfe40mYd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pta3oAl4tp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qieUphGS4f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JkfhH28Knm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Li9RofblX8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kpPvr4vlgw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j5K6yFKbD2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DdDQkEylDB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OJL8CYfr3E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CkNsVDDYhr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ws72RDvQu3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rnt73LtMzK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0jCfAkiJ4G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 79bUG2uUKc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jKvpvVXlQQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QdVf3EoLlY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OSoNLGR8Gp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WQoQI9IHzi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z5khkrNEzG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี