สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประมวลภาพงานวันรับเสด็จฯ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (เป็นการส่วนพระองค์) ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g87dMZliOX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CIY2H2eFrJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AEUZbOoXtZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5IeZHqO5nh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal plFZCY3riE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 79RM8uLcW3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4644am2A95 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WZJkDJwb3o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p9ctdmQfXZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c7OdKNL57A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QQpY3cYpuM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WwmGR0poct สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XDoD0cykR8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QqDkba9npz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gEzhi4OjBU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jELtzAliKc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EDJ1g66Gsb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FKz2qr2PQf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UVEhXlu5tO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PUowUpLEAV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m6jWVB380Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q2mEf6s0cA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1becmth8Mv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qu9JkqIBuO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Mu3VJ5sQOP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dq0vd80YkW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uJ4wyYbPYu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cs9e2w7In0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SDqcBLKWXy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HVAqNVlQAn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SM3dgw0vAl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vCabLLVSYQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sNJRlU2E16 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BNuLwObfpG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7PNHeXRFXa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OEAOh7dpMM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z2DgcRfE51 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i4lutMf3kH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OdG8BK7cUH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal maUqinKXSA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oT70HLXZG3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UASyQ5q6Jv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ksIoYhn97l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U5Ao9aq0iB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z6GnNUkFzh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kG7iIOkXtM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f7H00eKb9D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AY1PUFgZiG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ArBODXiU54 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V7eVDr4Dpp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q004hXqM2T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dJCznSGQTS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 98m2Hd78jQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4f38tkEuPf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BhiQgZg45E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LRkYlykbNi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qiaae5LidM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aWWER8wPBc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nw9VPSJaQd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี