สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์ท่านอธิการบดี

สื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์ รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ในประเด็นเปิดบ้านวิชาการ CDTC Open House “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 20/11/60gal pKQ1ufDFpK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4NkUWjVJFb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WWT3sEk2P5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oZqNYDSsWy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g49913SagD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8ASWTJ9dLL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี