สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์ท่านอธิการบดี

สื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์ รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ในประเด็นเปิดบ้านวิชาการ CDTC Open House “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 20/11/60gal pKQ1ufDFpK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4NkUWjVJFb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WWT3sEk2P5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oZqNYDSsWy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g49913SagD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8ASWTJ9dLL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี