สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมภาษาอังกฤษ English Corner

ชมรม English Corner วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรม Inspire by English Corner ในหัวข้อ Job Interview โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการสัมภาษณ์งาน ผ่านการทำกิจกรรม Workshop เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทางภาษา และสร้างความพร้อมเตรียมตัวสัมภาษณ์งานจริง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจ้าของภาษาอย่าง Mr.Alan Robert White อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ มาเป็นวิทยากรรับเชิญ สำหรับชมรม English Corner เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) เพื่อเป็นมุมเล็กๆ ให้นักศึกษาฯ ได้เริ่มพัฒนา และฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 4314 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 13/11/60gal pCbGvlQCNY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zltk76GQcD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dw8E0XtBS3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vOpG3ENbIw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GZ8Z88GNKB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HKRTz2jTYE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aTmEeuKUkW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yWKGVTPCHz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lyX2z9IrhO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal faFEQIiDT1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BIBv1iZmim สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wP2PaEYIZe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZerVCXr9bo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GXhSa96s7n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EUbcSeiYgY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yMiEFP3beI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hZG0bGR759 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YdWwRZ5N21 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ppoDPcI7cd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PzruOOBVzU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DXlLClI6XB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1tTG8Jorni สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jjIc0RWoij สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZsYEG6Of5A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tybef674JO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rNUiGtl0nk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9trbiCQglQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี