สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อนุรักษ์วิถีไทย ด้วยใจจิตรลดา

ชมรมอนุรักษ์วิถีไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอนุรักษ์วิถีไทย ด้วยใจจิตรลดา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี และสืบทอดวัฒนธรรมด้านจิตรกรรมและสืบสานโครงการ พระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนและ อุทยานหินเขางู จังหวัดราชบุรี ปภาภรณ์/ข่าว 21/11/60gal EGBwnCt2t3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fzOVsIZX64 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JogqVGP1Gk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CTONJGwJG9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pOXjJ4iPF4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sRSH0XERzm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GQNfZtYoq7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LjTMJwNC8c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7YNIb5d4dK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hoGSU3vn5Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WRAchvT7wz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wNr1tKGfiq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ouaPRJZZDT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cn0pD0TBoj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nlFh8pNV2W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kie95XQCHw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี