สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ึศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน (Sunny Bangchak) ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสถานที่จริง โดยศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนเป็นพื้นที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศและลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 70 ล้านหน่วยไฟฟ้าต่อปี เทียบเท่ากับลดปริมาณการนำเข้าถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าถึง 40,000 ตันต่อปี ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน (Sunny Bangchak) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ปภาภรณ์/ข่าว 21/11/60gal 1s18TwKiAd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TaHMKURYGk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cjk83rw5Nz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BajdSgO3IT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S8mWyuUrtt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gvD8oRMyA4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TYvBLgvDec สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AH0rTsRAWq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D5bYefqKkd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L3Vgfjku1M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1kpSiGCNHE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ecjwyv287j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal irHIj0oVO5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal adilcwAChU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VXlwtan4VR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3XVeYeaDoh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WwjuJTnYC8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OCNJQLY1pm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W8QYgJu125 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X9hkl29RLZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zlubo4fHsm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SVRcrpHuyP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PCa0iWF96o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JJSmSheEPP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VfycATfJL1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BosrWoBvIH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JLl2f4WC3z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RKvK7o1l2Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pZAsc5lcyf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jf6ruCp3sR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jmb2z4jn71 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ojBIWAas4k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kfIfvXyQsA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qK2duTZtUp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pF4q7XSZyP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kfaGMER9IM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V4mbLOwJQJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nCSTdD9Jho สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี