สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมมอบของขวัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณแขนงต่างๆ เนื่องในวันปีใหม่ 2561 และขอบคุณในโอกาสให้การอนุเคราะห์ สนับสนุนวิทยาลัยตลอดปีที่ผ่านมา โดยมีรายนามต่างๆ ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TDTC) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กองพระราชพาหนะ กองมหาดเล็ก กองบำรุงรักษาราชอุทยาน กองแพทย์หลวง สำนักงานเขตดุสิต สำนักการโยธา สน.ดุสิต บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัดบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ก่อสร้าง จำกัด บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มูลนิธิ เอส ซี จี คณะทำงานประสานงานแม่ข่ายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลองตอนบน ประธานอนุกรรมการโครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงฯ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บริษัท บี.กริม กรุ๊ป ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (วิภาวดี) กองการเงิน สำนักพระราชวัง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์มติชน สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 3 บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด (ลินน์) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท สกายวีไอวี จำกัด (บ.ในเครือล็อกซเล่ย์) บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน) โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ราชบุรี บริษัท เบทาโกร จำกัด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัท เกษมกิจ จํากัด บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะกั่วป่า บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัด บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เค.จี. เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โรงแรมแลนด์มาร์ค บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด บริษัท เวนโซ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอรี่เชอร์ จำกัด บริษัทสยามพิววรรธน์ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว บริษัทอาฟเตอร์ยูจำกัด (มหาชน) โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน HR ปฐมรัตน์ โรงแรมเชอราตัน (HR) หน่วยงานวิทยุ อส. ชาวที่ วังสระปทุม ฯลฯ ปภาภรณ์/ข่าวgal P2lSaKkf8g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3MJVIOcpZn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LsfeDwcusj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P4ZyRNuA5A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4blkuoQ7kO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tVwshuMD4r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QedSJt2v95 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RMMGTsSjJf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bGtPQAcmci สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P4VkuGE9vl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nE0U7hoTVt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YYkQhJTksb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i637pr4oWR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6K95SQZIiI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Df5yORL7h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hbyCw21mal สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cvPDAYD5ws สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rnELeVu8gW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RJvpl1rnoB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Oi3VyLcjpi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BRVIzppOsu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wrBsA6iAAQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WIBuK4dG2o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AQ4vh50as1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dpsI2i681N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BTY8GTQsJ8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X7wMUHMPio สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c8y2tJVXak สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fWtahXRV7m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F0fi3vDVYo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Tgs9v5GHA8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GjwZD0P7Nz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zkZlXjmAFW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal epLDk1Clzb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UkwcwVljwQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GCqAEGBNkF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w7E97mwB6o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal um2ug9LF3H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jkD3glRtKR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal chupKkEPGV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal osqDOXUtBk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2y5iEE7vqf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9pr480uyPX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XXEoAtlvWW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XwSip23Jib สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 82IMNWIi5Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LCUq0vTm0P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8pdtPe4lgQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4OABNeCClp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 154sFI8gws สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TdijtPuNK2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RauDQo5IHP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Izico8NAv0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jQUioM6Tmc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lwkq1Bw1MY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2DO7Gcphmw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MPD0ImuKSD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0zNg6X6sRv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0LSV4hHaa4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี