สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการมีงานทำ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีงานทำเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานในการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 11/01/61gal UDN4WcDmvH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GZLSfbDnu6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9RIqUckRD0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal umHirEu50Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RzUUtu3CH8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal puQo6Rog6M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HKldmIoiv4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sDgPQwBLt2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e7iwoj5Xpv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal esnIrfkuUm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cy1ezSSINn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CwNno5TuTy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FmPGF1QqwB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R81ib9KuKP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J1ZB1Z9eoD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4P2TA98c4r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tJ3VFdoW3d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fV55kcXIs3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OBUvTm9or9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FI2YerhkoH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dnA7h3ClFj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7eLuFORhRC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2jTq1kGlOB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LohST40JdU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iaPl84Mqoa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OSYp0gsCB8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MFmCl2Dcs9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4Ir38rjB4U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cGBsZaZnYD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8tPK6fCViQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w1ajozpi3i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PAnr3mB2KA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dDUW3O9nFM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3JrWatgQP5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ebbfqL8itV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oePLQbNunf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2vLSiv5OEA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q9FBElqwCh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี