สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กีฬาสานสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และฝ่ายบริหารระบบกายภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรเห็นประโยชน์การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพพลานามัย และเพื่อให้เห็นคุณค่าของความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภทกีฬา คือ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันชักกะเย่อ การแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันวอลเล่ย์บอล การแข่งขันปิงปอง และการแข่งขันแบตมินตัน วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ออกกำลังกายข้าราชบริพาน สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ปภาภรณ์/ข่าว
12/12/60gal qk3AdQcwBW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6P9SMCiLKa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zer5t8edDc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ekKPHgzEO5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gNc21Sgk0w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ASqzJGDYZI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HlML06e8iO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b9QXsWGKXj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eY3Ejs8cA0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SXbGRIfG56 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X2LC3EPXOh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M7DF2wIpwa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal msJenvqSs4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w4ZcjzarGV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q3NjHC5yQD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wIOtfCMKqA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 07pc9r5pM6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WanqUtv0e8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HJqlptS7So สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9XIhp2T0zI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Du8rNP4ToV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iqZRg3ej4V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rumAVap03O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bmBu9A1MM5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1v6fH9JuYY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5oisOdWjda สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F3GfAX87LS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vGTVT2mZs8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mI8n7qUGQC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1TPZfNH4fT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6hw1dhKF2w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CyDsySffXu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c2zwhSwNKb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rALj5Jh0CX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nyeb2tNPee สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mARuXYVSFL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal utjfi0vREj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DBOmSeoMeY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nrE0TcT9sR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nhtK555KDm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7KXmXHOrcW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IoiMZwDb3f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UzYZ0cwn7O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VzSUMcuWDb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี