สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ก้าวไปด้วยกัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจริงก้าวไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 26- 28 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับทราบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ในอนาคต และนำไปสู่การทำแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมการแผนเขียน Action Plan Workshop และการทำกิจกรรมฐานการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังร่วมกันลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จ.เพชรบุรี ปภาภรณ์/ข่าว 28/01/61gal NgEf8VJAAw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7osbvWYJts สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iN0BERi9Z8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ut6qrneRTK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D3anqwaKur สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wNedjCNS8w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vyNaoQgCJB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ThMNdbmV1w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal auSyco8ZLZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qhz5omtHe7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BaQ7KlQsAK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2DhClcVzH7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zpM09tcJbi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tCaOkKwDAv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JgXzELM3NJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BTcu2lqVlq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal te6ZL3U5wr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal luBIMpJQZN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8CbTWhofjs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oMdYDIdkKf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QDLC9YUB9V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PonBzePgim สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZZiQRHv7P0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qGvveRfM5P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IP6WUL0mMJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sJtemDcgem สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iIKcY90Zya สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WpQnOcp1XY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m3qsM6I2g4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal anUnmy6zTQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Airpm1dKzT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ghOVvu28o1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iP6I4eNaE1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal afcAHeYcIc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lY2OcprpFG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gcqKGczI5Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0f9AKneoT7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0iKmFASGag สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zLPgZkXSaF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lvzHVjeub9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JNLWqwdkCo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hnVYgNpvwj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e9boYw9u9J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FAAIw6vQRG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ejO3ANoyGy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hMR5S389B5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7qUv2tKRJ2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 31Mvchrb1U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hG4Z2EgaUo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WdARufH11i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DOd4E3s1J4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gGRRoEg8vg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8sTfoN1oaN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EWf4o2b74r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2I0PGNOGBa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JerPQnmFBA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jN3vc21lwb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Mm0RnSLCw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nIfHuJ1m2X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZjvwWVktwQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9wzueDDwSp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6EdDKhT6aB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4q7Oc8KbGN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uXAtaEJRNE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e3pPLVWgMN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oKT89VTZZ2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E8JnmMjYhE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal roLk6vi23r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MKg4mBhhaY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UajwsnRe9m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rGvzuIHfTo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VnK10Fk0HC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wvEQ26dTln สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal grKp2KP39z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NGMYzJgYZA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ewqe746qe5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k6zkVf8KWJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ygjnbPSeXg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal keniO14A4R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wpjVf5RblE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sulIzHjQZt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LRrUhpnjbJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XdkH49ieLP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RYuweCsYc3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2KGTSreITP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ow6CWwOddC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WoY51RTeDo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EiHvozywIa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PFl4KK6VRb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7fFeF7CUYv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sPJM0WYy2W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4JFygTbIRo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CDQpD0SQJ4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n2dWzMGQf6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gBjqZKW9vr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GgzN3yoAyl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DGqr2nvudK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MmmmQw1AoP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dACh3kMMv6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CgNqqcgGO0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C7pOI63HjM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Rw9CTOdLvo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wtrwgv4E5D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yottMP1SpV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YUGihS7965 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aeJd2VCukh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CdcC05OC1o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qmGJNFuJPZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a58B0q1oKc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hGZoGKrAQY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bK9qYt2Llb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8DHlzh7g8n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0SZqaP2oAI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ILz3QkNXgF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Kl6CUi02hL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zr3sHuJbjy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal joO5b2hyXi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 21OmX3rPfN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B1TIKXWy8A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b1ywzKhtqJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ttGdvHTPIA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ARjMukSjWT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี