สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เยี่ยมชมสถานประกอบการและนักศึกษา

รศ. ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และดร.นวลองค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เยี่ยมชมสถานประกอบการและนักศึกษาที่เข้าฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำกัด โดยมีคุณสัมพันธ์ ศิลปะนาฎ รองกรรมการและผู้จัดการทั่วไปให้การต้อนรับ ปภาภรณ์/ข่าว 24/01/61gal dXmQsmCjRd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nHW2kSzkPL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Kfj9qLItU3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0T0MUNYrVe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q0LR6XEmls สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GAU6Fiu40P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EEobsz28kd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nt2nVdBFRU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R8wNbQGKbw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HigGP1GpLP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r1b8IVzjKw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YCtiLU4unZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal twHPn9c0t3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iyZkVVywAp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dsGGKrBOWY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FRp4nnoHk9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wbpwYjjXLf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal plq6bNgnNJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี