สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำเค้กและการแต่งหน้าเค้ก

คณะบริการธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ธุรกิจอาหารเชิงสร้างสรรค์: การสอนทำเค้กและการแต่งหน้าเค้ก แก่นักเรียนโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมภายใต้รายวิชาการประกอบธุรกิจอาการเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการทำขนมเค้กและการแต่งหน้าเค้ก รวมไปถึงให้นักศึกษาวิทยาลัยฯ มีประสบการณ์ในการสอนทำอาหาร จากประสบการณ์จริง ณ ห้องอาหารบุคลากร ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์
14/02/61gal QTVwrhqPc0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qZK8837wgZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F9Un44Rhgu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O4yuJIiyd7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BDFqmFo9NS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 36JJw6pVfc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W1WGVjcR71 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YRPJZXM7u3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3tjhHr1bfM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EjJoVYNXkS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8tQBKjZZAk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f4GFaOOuOK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lV6UqQCJoP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DSqJMQzpAY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RwJTmwWOPt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZOIUaudbC8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9Hh21BwtyW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JFzhSKrfv6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3XJBep1m5o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 600NrAIc5i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S8dd8KuOLt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wXGqAVLuzV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7JJ3pEnBwu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z6lZwgG0Zf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ae5vC9AurQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mXcWf5GGlb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JfH9jZndR0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HHTCekUE96 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nZYDB7CVBb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UzfB9Zkuy7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mHSkkusWp3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี