สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับโล่ขอบคุณการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32

ผศ.โกศิน สวนานนท์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม เข้ารับโล่ขอบคุณในโอกาสร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิชาดิจิตอล และวิชาหุ่นยนต์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว
15/02/61gal q1hCbupIPi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0KmYoYkVbX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VbDPSor0jR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9SzcBCqbaX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี