สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก” คลายความหนาว

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา. พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา. ร่วมพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก” คลายความหนาว ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมแต่งกายชุดไทย ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเป็นส่วนหนึ่งในงาน”อุ่นไอรัก” คลายความหนาว ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561gal v7uANtMYsK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wqt01guOfW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1yK7TgwM2s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1hf84yVOaj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ItkuJ7UV6A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lJ6BRa9NYj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7pvZzOL1Ej สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2TE8uwiEkh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y77MiNJBnC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9zTCzUT4I8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wW1A7lddyV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fH8oizfwsK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b76kwoTMVm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qbSajLrPyu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี