สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)

ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งเป็นการส่งนักศึกษาจากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศมาเลเซีย) เข้าร่วมฝึกงานและศึกษาวัฒนธรรมไทยที่บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และนักเรียน ปวช. 3 โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าร่วมฝึกสหกิจและฝึกงาน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2561 นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมเจราความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Madga Dr.Md Nizam bin Abd Rahman ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Universiti Teknikal Malasia Melaka ประเทศมาเลเซีย ถึงประเด็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในอนาคต ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปภาภรณ์/ข่าว 27/02/61gal nT9rCic6OW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bQHu3JrrS0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rtL6Id2sOG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O1FfrWKBEF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Joic1Wn9zy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ILrqgu9HV2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9BeykhfdLt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z2CeAWwQai สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DmAHHKmYrR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IV4kaEhGur สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jGPXMvsoAA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YO7OLUjeiT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m9k2Gys866 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี