สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยายพิเศษ When We Fall in Love

ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ When We Fall in Love เมื่อเรามีรัก… โดยมีคุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (อาจารย์ลูกกอล์ฟ) อาจารย์สอนภาษาและพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองและทัศนคติเกี่ยวกับความรักที่ดีและเหมาะสมกับวัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal fUpaEit5yZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3XX8ER4kGe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fQr2RUJ46j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CnVJTjrgwP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PN9uVzmbCX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oB3YNsfIIa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nkuuteOrZD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Io6qqDWrCW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZlIQARPGb9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6f73nMUs7A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CKN0tHdbzR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6hgcHHQD8s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cO8ooNczbj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IunZc6EI3S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aE68JkYLOq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zkgIJFvWeH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oWuUtSeuwg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3kOK0prRh1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pdmj7QcmkJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W0BFRWfC1U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PSjDnQOEit สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2lHFAGQRAo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cm3mQZVday สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal piJQlAL5FR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SOQe8Y5kkp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WcAcphUfU2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KqF8pSf3Ai สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ytnJUcIREU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี