สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา

ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 1 พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยี เปิดโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตอันจะเป็นส่วนที่จะสร้างประโยชน์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ภาคกลางของประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมไทย สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าวเริ่มนำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง ลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และสิงห์บุรี จังหวัดละ 5 ทุนการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจอาหาร และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดสิงห์บุรีgal TkJMgc29lW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RuBDuyF8TI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wCf1VLNrlJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v2B6rOwiyn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6JAodqQJQG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jQMUXeJuwh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ocnhmXGD3e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nEhtPswqP2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ybTWsfT9TW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ll5aa3Anv9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zkRPDLLcMy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YjMZW1El2v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zKvjwMvzWR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lp1CfEo0Qa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี