สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ให้การต้อนรับคุณซึโยชิ อิโนอูเอะ กรรมการผู้จัดการหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และสถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โดยรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา ได้แนะนำโครงการ “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” แก่สถานประกอบการ นอกจากนี้คณะผู้บริหารได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้พูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ถึงภาพรวมการเรียนการสอน หลักสูตรและการฝึกสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา. ปภาภรณ์/ข่าว 01/02/61gal TcyANdCqCa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal McJaSyCU8C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MAB3e2F34k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3eZyaBsbEX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E4hrQenuJ5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z8J5oTEC1p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PKRMiklLKj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ikZ97its3e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QS8QreuiLm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hZ009TyLNG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oMq0PF2vJ7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ijRhp1OTcX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aZRU4gNJTP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CAyWgpHQkl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c2kFRKAVEN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LMhErCO1F5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WEp5EipeCU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rmnGPr2zZQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WVbYk3JvV7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wupOVf2jJL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J2SElaA2gU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iOpdhDGuw6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 90Zz6ERwSt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HuGgmLKuTy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sgyS5u78NR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nydMKL0ClK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lNLToy60ZJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wz5f9ze8K4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zk9ZSjAkue สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8AkORGzBbt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b51pRLaSov สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal izVihWH6kW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KVMLWWEuIs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ooSJdJqNlB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี