สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ผศ.โกสิน สวนานนท์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย โดยงานดังกล่าวเป็นงานจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งระดับเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ภาครัฐและเอกชนรวมถึงจากนักประดิษฐ์นานาชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการประดิษฐ์คิดค้น ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าว 07/02/61gal oFcbK24td6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UIjR71ruqP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cs8sen6sa8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r4RLVYMnsc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GkWoHAmpoV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pPvC1gF5JS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zPInDXHNyZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2lbaOqyUSI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IfgLfDeM1Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4kd73Ha3Rk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3kNU5JSR6l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hhM4QTIa2f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dS2Ju3Z99J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี