สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

หารือการส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยผศ. ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือกับคุณมทิตา ปัณชพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในการส่งบุคลกรเข้าศึกษาเพิ่มพูนคุณวุฒิ ภายใต้โครงการ “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการหารือมีขึ้น ณ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ปภาภรณ์/ข่าวgal Nbe4TQqk5Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tBPQSGGdE6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Re35jXVJh1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี