สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือการส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยผศ. ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือกับคุณมทิตา ปัณชพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในการส่งบุคลกรเข้าศึกษาเพิ่มพูนคุณวุฒิ ภายใต้โครงการ “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการหารือมีขึ้น ณ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ปภาภรณ์/ข่าวgal Nbe4TQqk5Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tBPQSGGdE6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Re35jXVJh1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี