สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTC สืบสานประเพณีไทย

วันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาจัดงาน “สงกรานต์เมษา จิตรลดารวมใจ” สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระ นอกจากนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์/ข่าวgal R9oQdUcuY6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XWgsc4ycrz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yhdUpnGQnQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ByDbjHYX8j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uZKOAkSLPv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UzZgrjPncB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XYSbShzz8W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XsY4wlg3Up สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal snV5zeNybW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VmAIMnemfY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9Y96Z8Fggj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BUjBz4auCi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8Tl7aMrZ9E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EsqZn6alZF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KbNpMwARJu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4PX1Yyg8EU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B7hRZ6lN8k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uZgSPuN1YL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5ZUEuttJeW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G5FBJa4cUj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aUMBT9H4uH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bStkZtsEJJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BSmRkzVSMn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4qClhCsDpA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี