สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2561 บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” ณ บริเวณสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

ปภาภรณ์/ข่าวgal s0PUa265lB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5QuhJL5iBJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jVf4my2QlS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JZqguBRilw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eqs5vP7Eje สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MNyd2ggrue สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JDbSgOzQEb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4IfwOLlWqF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZJLqiXuNQB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EWs9dcUjvw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dSryc3vS7R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5ISHb3c7e9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RZqfI2pdYM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal grMHBmrnwE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2ZRMUsZrWw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HgOXlavn0Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal theT66F4uP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8pX1694jhi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal by49zbiEuA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BoBtavVaXS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iY9CCGzQCT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G5V9zWYTVy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wUljCXG4lc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lfwuaBOKEU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gsR5n18u7u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี