สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเข้ารับฟังการบรรยายและฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จากบริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด โดยเครื่อง AED ย่อมาจากคำว่า Automated External Defibrillator หมายถึงเครื่องมือชนิดกระเป๋าหิ้ว ซึ่งประเมินอาการการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคหัวใจฉับพลันของคนป่วยได้โดยอัตโนมัติ และช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันทีด้วยการช็อตกระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นหัวใจ (defibrillation) สำหรับการอบรมมีขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์/ข่าวgal A5O5JJz6Zc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TPeLC4p9fY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XdSb7A9SMN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WFZV03Rzu3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h48Ct9h5u5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WVZh678cYM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zu19YJl9zH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YzFnuNU05j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mwjLKRtFjH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4iAeAGsFzm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pU3DGGI5QX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nbPs3MNGXh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iaFfeWen5L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2QztHcbQlq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lDRMQEwazi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4rewqki7uB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uXrY5LGajM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yTrRXdmfsb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vqt2cesj1O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2frQCH89fw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j5rdMKkVLd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KRgqfKe9Lj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oRXZ6yFzdf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZhTHi681TG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4318HHOqNE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AJj3MvieOj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TcYk3Vyqb0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v30qBgdhcZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HJlb8Q5RE6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal slwLLp7MmJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sDai5d4SU2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DS4EiGVwY7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aYtovUIN1d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BLvDUtmgDW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Bw4SWkDbuo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2WpU8wvhoh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี