สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และธุรกิจอาหาร จัดงานออกร้าน Franchise Street Food Festival ในรายวิชาการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ โดยในงานมีกิจกรรมออกร้านจากนักศึกษาจำนวนมาก อาทิ ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารหวาน ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านสลัดโรล เป็นต้น กิจกรรมมีขึ้น ณ โถงอาคารชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าวgal sOTpBGlTTj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SJQ8CKpRG3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal edlOIK2suT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NhYGY8v96E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wQXEI9tnGX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n6roWK3YqT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c0RhZVP3Wu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UD19ftMis4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2oWMNWicYR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5XvqUqvyYB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UX2F6PnVcS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal who7P7zB36 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZgeaQfd5Mz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 51u4IscdCi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MBuHKGC0gm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1lDzu6RmaL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal edTG9ObX9X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IOKoZvp2yj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OcRG62fNJK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G2mhbUIs2L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RK3I22DR6A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nlPJjDI2B0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6ygSThfWDw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mXbz12ewlI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal isiMgcRPwP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zLlCrrrOnD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WatSGMwWdo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o6XfIqRK9E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lSrhCUDd0z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jp0QiE2GQy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yHhyMvAlFr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jed4RFvitT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SjzeBK9kdc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mwVKtmA6V5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal chPIIJ8eh7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5ZGaL032Uh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GAzur7j5M1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal anXEsG7ETK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Bbr2s4W6hW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hLQCtC2IM1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sBLl0n2mhW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal muubPVRw1G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iYaZGNmFZK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ozmXOYIYiW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2TFm06nNih สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qiSUayGHvU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KqB9yqh72k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dMy8siS4T9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2ZEThQeyRn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bGY9VGzNrI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aDL8MHPmvh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 65kHMpf9ZK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PJ04d2zaRn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iHRiclg08R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XLtOU5zjXg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9wuvlcfoFK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uL5LjShUdW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cc0utYONA0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aysWVuOkLu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZMoWrQCyuw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sSet2uWPNp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sekWV5Dy5U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oTPkrFH5Pa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vlLm2SohG8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี