สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการการศึกษา และแนวทางการจัดการการศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยของสถาบันการศึกษา พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬาแก่วิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าวgal pXJstOmRCK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SO0AqawBzN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5aM3tnOMd6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SHwBI1VP8K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vF2v4ToOo3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jCOv1t2VEQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ELNibvwP1F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HCeIzdNVP5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OTDw3jQLCp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G7z1syTT9D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wtr90vtQh5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lmhlSlDMO1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0KHB9Wbph2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7v0oRSKuEy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LsB2A5ButM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal psJ1vj66OA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C2Zw4hTso2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5BHaGjHizV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DEzQtzvRr3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SQZcZQ6gvm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XEbv3pDdHg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bDc8fNlH9J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bZEqIdDv9t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P1nDwo6zkL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uaklYRrAKe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal feT1hno69C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rkGeDSJ9HK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lt1XY4mCh3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p1ApezflQL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mzw22lL3u3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1pj8RThFfu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี